Spaaractie

De muntenactie eindigt 28 oktober 2017!

Het verzilveren van de bonnen kan tot eind november en bonnen verzilveren kan tot eind van dit jaar!

Info verkrijgbaar bij de Hobbykraam. 

De waardebonnen zijn uitsluitend te besteden op de vrijdag- en zaterdagmarkt op de Brink in Deventer. 

De Stichting Marktpromotie behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen of te stoppen. Coupons zijn niet inwisselbaar tegen contant geld. Alleen orginele coupons zijn geldig. Bij vermoeden van misbruik wordt de coupon ongeldig gemaakt en de deelnemer wordt uitgesloten van deelname. De Stichting Marktpromotie is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen m.b.t. deze actie.